SLUŽBY AUTO FELKL

Poradíme Vám ...

 

Postup při koupi vozidla

 

Kupní smlouva

Prvním krokem je uzavření kupní smlouvy. Podpisem kupní smlouvy, zaplacením kupní ceny a předáním vozu přecházejí na kupujícího všechna vlastnická práva i povinnosti.

 

Povinné ručení

Kupující: Uzavřít povinné ručení byste měli uzavřít co nejdřív po koupi. Auto je sice až do odhlášení pojištěno původním majitelem, ale doklad o pojištění – zelenou kartu – budete potřebovat při registraci vozidla. K uzavření pojistky vám stačí kopie velkého technického průkazu (originál potřebuje majitel k odhlášení) a občanský průkaz.

Prodávající: Povinné ručení zanikne ve chvíli, kdy prodej vozidla oznámíte své pojišťovně. Za zánik povinného ručení se neplatí žádný poplatek.

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

1)      Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2)      Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení nawww.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3)      Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:

  • Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
  • Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
  • Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
  • Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
  • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

 

Evidenční kontrola

Kupující: Ještě před přihlášením musíte zajet do Stanice technické kontroly (STK) na takzvanou evidenční kontrolu. S sebou potřebujete mít ORV a velký technický průkaz  a samozřejmě automobil, který jste koupili. Technici STK pak zkontrolují, jestli údaje na autě (VIN, číslo motoru) souhlasí s doklady. Platí se přibližně od  500 korun , každá STK má vlastní ceníky. Jestliže vůz nemá platnou technickou prohlídku (červená nálepka) nebo emisní kontrolu (zelená nálepka), musíte je absolvovat, jinak vám vůz nepřihlásí. Technická kontrola stojí přibližně od   950 Kč za osobní auto – podle ceníku konkrétní STK.